ProModel

Za dlhodobou  spoluprácou s profesionálnym  architektonickým štúdiom ProModel sa skrýva veľké množstvo realizácií. Medzi najzaujímavejšie projekty však patrí kryt na model jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a kryt pre model budovy Expo Milano Slovak Pavillon.