Danubiana Art Museum

Kryty, ktoré chránia veľkolepé dieľa umelcov nájdete aj  v Danubiana Meulensteen Art Museum. Súčasťou interiéru a vybavenia múzea sú aj plexisklové stojany určené predovšetkým na reklamné predmety vo forme plagátov, katalógov a letákov.